BETA

Általános Szerződési Feltételek

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Cloudent és Cloudehr weboldalt és a weboldalon igénybe vehető online fogászati és orvosi praxismenedzsment szolgáltatást üzemeltető Cloudent Kft. (székhelye: 1027 Budapest Lipthay utca 3., cégjegyzékszám: 01-09-330092; adószáma: 26528221-2-41; email elérhetőség: support@cloudent.hu; továbbiakban: Szolgáltató) és a Cloudent Kft. által a Cloudent és Cloudehr weboldalon (továbbiakban: weboldal) nyújtott praxismenedzsment szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek).

1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

 

1.1. A jelen ÁSZF hatálya a www.cloudent.hu, a www.cloudehr.hu és a www.orvosi-szoftver.hu, www.getcloudent.com weboldalakon keresztül elérhető, illetve hozzáférhető információs, kommunikációs, praxismenedzsment szolgáltatások igénybevételére, annak feltételeire terjed ki.

 

1.2. A Cloudent és a Cloudehr weboldalon működő online szolgáltatások megrendelése elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

 

1.3. A Cloudent és Cloudehr weboldalak online szolgáltatásait bárki jogosult igénybe venni, aki azok használatára jogszabály alapján kötelezett, vagy jogosult. A használat további feltétele a Weboldalon történő regisztráció, a felhasználó valós adatainak megadása, a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelés leadása, szerződéskötés, illetve jelen ÁSZF elfogadása, illetve internetkapcsolat rendelkezésre állása.

 

1.4. A megrendelés leadása nem minősül szerződésnek, a megrendelt szolgáltatáscsomag előfizetési díjának megfizetéséig szabadon és következmény nélkül módosítható, illetve lemondható. Erre levélben és elektronikus levélben (e-mailben) és a weboldalon van lehetőség. A Felek közötti szerződés a szolgáltatás megvásárlása, a szolgáltatás ellenértékének kifizetése során jön létre. A Felek között a szolgáltatás megvásárlásával magyar nyelven létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, a Szolgáltató azt iktatja és megőrzi az 1997. évi XLVII. Törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről alapján.

 

1.5 A szolgáltatások igénybevételére vonatkozó szerződéskötés elektronikus úton történik. A szerződéskötés technikai lépéseit jelen ÁSZF tartalmazza. A szerződés nyelve a magyar.

 

1.6 A Cloudent és Cloudehr weboldal és online praxismenedzsment rendszer üzemeltetését, a szolgáltatáshoz kapcsolódó support tevékenységet a Cloudent Kft. végzi. Az üzemeltető elérhetőségei:

Székhely: 1027 Budapest Lipthay utca 3.

E-mail: support@cloudent.hu

 

1.7 A Cloudent és Cloudehr weboldal ügyfélszolgálata elérhetőségei az alábbiak:

Ügyfélszolgálat nyitva tartása: hétfőtől péntekig 9.00-17.00 között

E-mail: support@cloudent.hu

 

2. REGISZTRÁCIÓ

 

2.1 A Cloudent és Cloudehr weboldalon a szolgáltatás megrendeléséhez, és a szolgáltatás igénybevételéhez minden esetben érvényes regisztráció szükséges. Minden látogatónak, felhasználónak lehetősége van regisztrálni és saját profil létrehozásával a praxismenedzsment rendszer minden szolgáltatását elérni. A regisztrációt követően a felhasználói profil lehetőséget ad a weboldal egyéb kényelmi funkcióinak az elérésére és igénybevételére is.

 

2.2 A látogatóknak, a szolgáltatás igénybe vevőinek a weboldalon az “Ingyenesen kipróbálom” gombra kattintva van lehetősége regisztrálni, ahol a következő adatok megadására van kötelezően szükség: Vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, szoftver típus, jelszó, illetve ugyanitt kerülhet sor a kötelezően elfogadandó Általános Felhasználói Feltételek és az Adatvédelmi Tájékoztató elfogadására.

A regisztráció elküldése után a rendszerbe már be lehet lépni.

 

2.3 A felhasználó az oldalba való belépés után a jobb felső sarokban található saját nevén regisztrált megjelenésre kattintva éri el felhasználói fiókját, amelyben aztán tetszőlegesen szerkeszthetővé válnak a regisztrációkor megadott regisztrációs adatok. A Beállítások menüpontra kattintva van lehetőség az adatok módosítására, újabb adatok felvételére, a praxismenedzsment rendszer teljes körű igénybevételéhez szükséges adatok felvitelére és beállítások megtételére. A kötelezően megadandó adatokat a megnevezés előtti csillag jelöli. 

 

2.4 A felhasználó fiókjának törlését e-mail-ben kell kezdeményezni a support@cloudent.hu e-mail címen.

 

3. SZOLGÁLTATÁS CSOMAGOK, KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK

 

A Cloudent és a Cloudehr online praxismenedzsment szolgáltatás regisztrációt követően különböző szolgáltatás csomagokban érhető el, amelyek az igénybe vehető szolgáltatások számában és az egyes szolgáltatások lehetőségeiben, részleteiben térnek el egymástól. A számlázás megkezdése előtt minden esetben szükséges szolgáltatás csomagot választani. Egyes szolgáltatás-csomagok, illetve alkalmazások díj ellenében vehetőek igénybe. Az egyes csomagok/egyéb szolgáltatások aktuális díjai és mértékük a https://www.cloudent.hu/fogaszati-szoftver-arak és https://www.orvosi-szoftver.hu/orvosi-szoftver-arak oldalon találhatóak.

 

3.1 Cloudent és Cloudehr ingyenes próbaidőszak

A Cloudent és Cloudehr ingyenes próbaidőszakot biztosít a felhasználók részére. Ennek hosszáról mindig a nyitóoldalon található kommunikációs szövegben található.

 

3.2 Cloudent és Cloudehr kiegészítő szolgáltatások

A Cloudent és Cloudehr online praxismenedzsment szolgáltatásban a kötelezően választható szolgáltatás csomagok mellett számos kiegészítő szolgáltatás is segíti az Ügyfelek, az előfizetők tevékenységét. Lehetőség van kiegészítő fizetős modulok használatára, amelynek extra költségeiről a szoftveren belül, a Beállítások menüpont alatt, az Integrációk és az SMS Kredit menüpontban talál részletes információt.

 

3.3 A Cloudent és Cloudehr oldalain közzétett árak változtatásának jogát fenntartjuk azzal, hogy a módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép életbe.

 

3.4 A Cloudent és Cloudehr már megrendelt szolgáltatásainak árát a Szolgáltató egyoldalúan megváltoztathatja, amelyről az Ügyfél tájékoztatást kap.

 

4. CLOUDENT és CLOUDEHR SZOLGÁLTATÁSOK

 

4.1 A Szolgáltató a Cloudent és Cloudehr praxismenedzsment szolgáltatásokat nyújtó weboldalon több szolgáltatást magában foglaló szolgáltatáscsomagok, kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások és egyedi megoldások elérésére és használatára biztosít lehetőséget.

 

4.2 A Szolgáltató a program azon konkrét funkcióinak a használatát biztosítja az előfizető számára, amelyet az adott és megrendelt szolgáltatáscsomag tartalmaz. A szolgáltatáscsomagok konkrét és részletes tartalmát, azok költségtérítés fejében igénybe vehető elemeit a weboldal mindenkor részletesen tartalmazza.

 

4.3 A regisztráció után igénybe vehető díjmentes szolgáltatásokat a Szolgáltató határozott időtartamra csak a próbaidőszakra biztosítja, de legfeljebb a Felhasználó profiljának törléséig nyújtja. A jelen ÁSZF figyelmeztetés ellenére történő ismételt megsértése esetén a Szolgáltató fenntartja a jogot a felhasználói fiók bármilyen nemű korlátozására, illetve végső esetben, törlésére.

 

4.4 A Szolgáltató a Cloudent és Cloudehr weboldalon online praxismenedzsment szolgáltatást nyújt. A fizetős csomagok esetében a díjfizetési gyakoriságot a felhasználó választja meg, az lehet havi vagy éves (12 havi). A díjjal rendezett időszak leteltét követően a szerződés nem szűnik meg.

Amennyiben Felhasználó a szolgáltatásra a továbbiakban nem tart igényt, azt lemondani e-mail-ben tudja.

 

4.5 A Szolgáltató, a Cloudent és Cloudehr online szoftver üzemeltetője igazolja, hogy a Cloudent és Cloudehr Online praxismenedzsment program rendeltetésszerű használata esetén, minden tekintetben megfelel a jelen ÁSZF készítésének napján hatályos jogszabályoknak.

 

4.6 A Szolgáltató az Ügyfelek, az előfizetők számára a honlapon igénybe vehető szolgáltatás keretében:

• Páciens kartonok, adatok, röntgenek és egyéb csatolt anyagok nyilvántartása

• Naptárak és előjegyzések kezelése, naprakészen tartása

• Testreszabott kezelési tervek készítése, nyilvántartása

• Beleegyező nyilatkozatok készítése, kitöltése

• Kezelések megvalósítása (kezelési tervekből is), annak adminisztrálása

• Többféle árlista kezelése nyelvek, devizák és árak szerint

• Számlák és azokkal egyenértékű okiratok készítése, nyilvántartása

• Hó végi statisztikák készítése

• Egyedi lekérdezések, előre paraméterezett riportok

• Páciens kommunikáció kezelése (automatikus sms-ek, e-mail-ek)

• Egyszerű statisztikai lekérdezések, meglévő adatokból

• Marketing és utánkövetési kommunikáció sms és e-mail alapon

• EESZT összekötés

biztosít lehetőséget.

 

4.7 A Szolgáltató nem online számla generálást nyújt. A Cloudent és Cloudehr online szoftver, a felhasználói interakció révén PDF alapú számlát hoz létre, amely kizárólag kinyomtatva érvényes. Az ezzel kapcsolatban felmerülő jogviták, károkozás tekintetében Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal.

 

5. CLOUDENT ÉS CLOUDEHR CSOMAGOK, KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK MEGRENDELÉSE

 

5.1 A Cloudent és Cloudehr előfizetői csomagok, illetve a rendszerben elérhető egyéb kiegészítő szolgáltatások megrendelésére csak sikeres regisztrációt és az oldalba történő sikeres belépését követően nyílik lehetőség.

 

5.2 A Felhasználók az oldalra történő belépést követően a Beállítások menüpontban, az Előfizetés almenüpont alatt tudnak szolgáltatáscsomagot választani. Ugyanitt részletes információkkal tájékoztatja az oldal a Felhasználókat az egyes szolgáltatáscsomagok tartalmáról, a csomagokban található konkrét szolgáltatásokról, a fizetés módjáról és egyéb fontos kapcsolódó tudnivalókról.

 

5.3 A Felhasználó az egyes szolgáltatás csomagok, illetve kiegészítő szolgáltatáscsomagok oldalakon az ELŐFIZETEK gombra, illetve a "VÁSÁRLÁS" gombra kattintva tudja az egyes szolgáltatásokat megrendelni. A csomagok megrendelése havi, vagy éves bontásban lehetséges, ahol értelemszerűen az előfizetés bankszámláról történő levonása vagy az utalás számlázása a megjelölt előfizetési időintervallumnak megfelelően történik.

 

5.4 A konkrét szolgáltatás kiválasztását és a megrendelés folyamatának elindítását követően a Felhasználó bankkártyával vagy átutalással fizethet. Bankkártyás fizetés esetén először a Beállítások/Előfizetés menüben kell kiválasztani a csomagot, majd a következő oldalon megadni a számlázási és bankkártya adatokat. Az utaláshoz szükséges adatokat e-mailben kell elküldeni a support@cloudent.hu e-mail címre. A kártyaadatok kezelésével kapcsolatosan a 6-os pont nyújtunk további információt.

 

5.5 A Cloudent és Cloudehr csomagok megrendelésével és kártyaadatok megadásával a Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a szolgáltató az előfizetés lemondásáig a megrendelt aktuális szolgáltatási időszak előtt a szolgáltatás csomag előfizetési díját automatikusan levonja az előfizető számlájáról.

 

5.6 Sikeres tranzakciót követően a szolgáltatás csomag, a kiegészítő szolgáltatások aktiválásra kerülnek az előfizető fiókjában és automatikus elküldésre kerül a befizetést igazoló elektronikus számla az Ügyfél regisztrációkor megadott e-mail címére. Átutalás esetén megrendelést követően kiküldjük a számlát a regisztrációkor megadott e-mail címre. Az átutalást követő 1-2 munkanapon belül ellenőrizzük a befizetést és aktiváljuk az előfizetést.

 

5.7 Sikertelen fizetési tranzakció esetén a felhasználó az ingyenes próbaidőszakos szolgáltatás csomagban marad (amely korlátozott ideig elérhető felületet biztosít), ameddig sikeres tranzakciót nem hajt végre illetve kiegészítő szolgáltatások esetén a szolgáltatások nem aktiválódnak fiókjában.

 

6. FIZETÉS MÓDJAI

 

6.1 A megrendelt szolgáltatás, szolgáltatáscsomag ellenértékének kiegyenlítésére bankkártyás fizetéssel vagy utalással előrefizetéssel van lehetőség. Az utaláshoz szükséges információkat e-mail-ben kell kérni a Szolgáltatótól.

 

6.2 Az oldalon a bankkártyás fizetést, a fizetési felületet a legszigorúbb biztonsági követelményeknek (PCI DSS) megfelelő Braintree Secure Payments pénzügyi szolgáltató biztosítja.

 

6.3 A megadott bankkártya adatokat és a megrendelés véglegesítését követően a szolgáltatás díja a választott fizetési ütemezésnek (havonta/évente) megfelelően az előfizetési időszak megkezdésekor levonásra kerül az előfizető bankkártyájáról, illetve bankszámlájáról.

 

6.4 A vásárlás során megadott bankkártya adatokat a Cloudent és Cloudehr szerverein nem tároljuk, és a kártya érvényesítéséhez szükséges CAV2, CID, CVC2, CVV2 vagy PIN kódot a Braintree Secure Payments sem tárolja.

 

6.5 A kártyatranzakció sikertelensége esetén a szolgáltatást automatikusan visszaállítjuk a próbaidőszakos verzióra (amely korlátozott ideig elérhető felületet biztosít), amíg az előfizetés meghosszabbítása nem rendeződik sikeresen.

 

7. FELMONDÁS, MEGSZÜNTETÉS, ELÁLLÁS A SZERZŐDÉSTŐL

 

7.1 Az Ügyfél a szolgáltatási szerződést bármikor, indokolás nélkül felmondhatja (lemondás). A Cloudent és Cloudehr online előfizetés lemondására a e-mail-ben, a support@cloudent.hu e-mail címen van lehetőség. A lemondás az utoljára megrendelt és kifizetett előfizetési időszak végétől lép életbe. Az erre az időszakra már megfizetett díj arányos részét a Szolgáltató nem téríti vissza. A korábban kifizetett időszak végéig a szerződés szerinti díjcsomagnak megfelelő szolgáltatás fog működni.

 

7.2 A szolgáltatási díjak meg nem fizetése, sikertelen tranzakció, vagy a jelen ÁSZF megsértése esetén a Cloudent Kft. fenntartja a jogot a felhasználói fiók bármilyen nemű korlátozására, illetve végső esetben, törlésére.

 

7.3 Amennyiben az Ügyfél a díjfizetés ellenében biztosított számlázási szolgáltatás sikeres megrendelése illetve az előfizetés díjának sikeres megfizetése után el kíván a szerződéstől állni, azt a szolgáltatási díj megfizetését követően 30 naptári napon belül, indoklás nélkül megteheti, amennyiben ez idő alatt nem vette igénybe a Cloudent vagy Cloudehr szolgáltatását.

 

7.4 Az Ügyfél az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor a szolgáltatás árát sikeresen megfizetve a megfelelő szolgáltatáscsomag használatára jogosulttá vált.

Természetesen az ügyfél a szolgáltatás megvásárlásától a szolgáltatás díjának megfizetése, a szolgáltatáscsomag használatba vétele előtt is bármikor elállhat, ez irányú szándékát telefonon, e-mailben és írásban jelezheti a szolgáltató, az üzemeltető felé.

 

7.5 Amennyiben az Ügyfél a szolgáltatás igénybevételétől el kíván állni, úgy az írásbeli elállási nyilatkozatát elegendő a szolgáltatás használatba vételét követő 30 naptári napon belül postán vagy elektronikus levél formájában megküldeni a szolgáltatónak.

 

7.6 Az ügyfél elállása esetén a szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított 30 napon belül elindítja a pénzvisszatérítést az ügyfél által a szolgáltatás előfizetésére irányuló megfizetett teljes összeg vonatkozásában.

A visszatérítés során a Szolgáltató banki átutalás módot alkalmaz.

 

7.7 A Cloudent és Cloudehr kiegészítő szolgáltatásainak - SMS költségek, modul használati díjak - megrendelését és a szolgáltatások díjának megfizetését követően a szerződéstől való elállás esetén a szolgáltatónak nincs módjában a szolgáltatások ellenértékét az előfizetőnek visszafizetni.

 

7.8 A Szolgáltató, amennyiben az Ügyfél igényt tart rá, köteles az Ügyfél által a Rendszerbe rögzített adatokat .xml vagy .csv formában exportálni, továbbiakban Export, és átadni. A Szolgáltató jogosult az Export elkészítésért díjat kiszabni. Az adat exportálás az adatállomány nagyságától függően 1-3 órát vehet igénybe. A Szolgáltató ezért óradíjat számolhat fel az Ügyfélnek, melynek díja 12000 Ft + ÁFA / óra. A Szolgáltató jogosult a szerződés megszűnésekor a Rendszer működésének letiltására.

8. SZERZŐI JOGOK

 

8.1. A weboldal egésze és minden eleme szerzői jogvédelem alatt áll. A weboldal és a weboldalon elérhető nem a felhasználó által feltöltött tartalom, szerzői mű, illetve más szellemei alkotás - grafikai megoldás, grafika, honlap szerkezete, a honlapon elérhető információ, adatfeldolgozási elv, stb. - szerzői jogi jogosultja, vagy a feljogosított felhasználója a Szolgáltató.

 

8.2. A szolgáltató a Weboldalon szereplő minden védjegy, márkanév és logo használatára jogosult, amelyek nem a felhasználó által kerültek feltöltésre. A regisztráció, a honlap használata, az egyes szolgáltatói csomagokra történt előfizetés egyike sem jogosítja fel az felhasználót a weboldalon szereplő védjegyek felhasználására, hasznosítására.

 

8.3. A weboldalt alkotó és a weboldalon elérhető szerzői jog által védett szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen formában nem használhatók fel, nem hasznosíthatók, sokszorosíthatóak vagy tárolhatóak.

 

8.4 Abban az esetben, ha a Cloudent vagy Cloudehr weboldalon található tartalom, vagy a tartalom bizonyos eleme, illetve az oldalról hivatkozásokon keresztül elérhető tartalmak valószínűsíthetően a szerzői jog előírásaiba ütköznek, kérjük, vegye fel a kapcsolatot kollégáinkkal az ügyfélszolgálaton!

A jelzett tartalom megvizsgálását követően haladéktalanul eltávolítjuk a sértő tartalmat illetve lekapcsoljuk a sértő tartalomra mutató linkeket.

 

9. FELELŐSSÉG

 

9.1 A Weboldal és a biztosított Szolgáltatások "megtekintett állapotban" kizárólag a felhasználó saját felelősségére állnak rendelkezésre. A Szolgáltató, a Cloudent Kft., valamint a partnerei, munkatársai és licenszadói ezúton elutasítanak mindenféle kifejezett vagy vélelmezett felelősséget a Weboldal és Szolgáltatások bármely féle használatából eredő az esetleges vagyoni és nem vagyoni károkért.

 

9.2 A Weboldal szolgáltatásokkal összefüggő egyéb szolgáltatásai használatával létrehozott bejegyzések, fotók, számlák, ajánlatok és dokumentumok helyességének és jogszabályi megfelelősségének az ellenőrzése kizárólag az Ügyfél feladata.

 

9.3 Bár a Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy a Szolgáltatás használata hibamentes és biztonságos legyen, sem a Cloudent Kft., sem a partnerei, munkatársai és licenszadói nem garantálják, hogy a Weboldal és a Szolgáltatások hibamentesek és folyamatosan megszakítások nélkül elérhetőek lesznek. A Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget a szolgáltatás használatából eredően okozott semmilyen közvetlen, közvetett károkért beleértve, de nem kizárólagosan az elmaradt hasznot, a jó hírnév sérelmét, használati-, adat-, vagy egyéb immateriális veszteségeket (akkor is, ha a Cloudent Kft- t értesítették a lehetséges károkról).

 

9.4 Az összesített felelőssége a Szolgáltatónak nem haladhatja meg egyetlen esetben sem, legyen szó szerződésről, garanciáról, kárról (beleértve, de nem korlátozva a hanyagságból elkövetett vagy származtatott károkat), termékfelelősségről, szigorú felelősségről, objektív felelősségről vagy bármi egyébről a Weboldal és annak Szolgáltatásainak használatából adóan vagy azzal kapcsolatosan, a Szolgáltató felé a reklamációt megelőző három (3) hónapban fizetett összeget.

 

9.5 A Cloudent Kft. nem vállal felelősséget bármely a Cloudent-en kívülálló okokból történő meghibásodásért, szolgáltatás kiesésért vagy késésért.

 

9.6 A weboldalról kiküldött értesítő e-mailek-et a rendszer tárolja, azonban a kiküldött SMS-eket nem tárolja. A Szolgáltató az e-maileket bár tárolja, de a felhasználói felületen visszanézni a kiküldött egyes leveleket nem lehet. Ezt a Szolgáltató külön kérésre e-mail-ben tudja elküldeni. A Szolgáltató az SMS-eket a jelenlegi tárolási szabályok szerint nem tárolja, visszaállításra nincs lehetőség.

 

10. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

 

10.1 A felhasználó, a szolgáltatás előfizetője a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos panaszt, kifogást a szolgáltató elektronikus elérhetőségén: support@cloudent.hu terjesztheti elő. A Felhasználó által megküldött panaszra a Szolgáltató 5 munkanapon belül írott formában válaszol a panaszos által megadott postacímen, vagy elektronikus elérhetőségen.

 

10.2 Amennyiben a Felhasználó panasza, a Felek között fennálló jogvita a tárgyalások során nem rendeződik megnyugtatóan a Felek számára, úgy a panaszos panasztétellel fordulhat a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz, illetve jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából a lakóhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testülethez is.

 

10.3 A Felhasználó és a Szolgáltató vállalja, hogy mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseket tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben ez nem lehetséges a jogvita rendezésére a Cloudent a magyar bíróságok joghatóságát, és a hatásköri szabályoktól függően a Budai Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét köti ki.

 

10.4 A felhasználó és a Cloudent között létrejött jogviszonyra Magyarország jogszabályai, így különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései irányadóak.

 

11. ADÓHATÓSÁG - BEJELENTÉSI KÖTELEZETTSÉG, MEGFELELŐSSÉG

 

11.1 A Cloudent praxismenedzsment program használata esetén, ha a Felhasználó szeretné hivatalosan használni a számlázási modult, abban az esetben, a használatbavételt követő 30 napon belül be kell jelenteni a NAV felé, az Adóhatóság által előírt módon.

 

11.2 Abban az esetben, ha a későbbiek során a programot már nem kívánja használni az Ügyfél, úgy 30 napon belül ugyanúgy az Adóhatóság irányába be kell jelenteni a program használatának befejezését is.

 

11.3 A program használatának és a számlázó használata befejezésének bejelentése minden esetben az Ügyfél kötelessége és felelőssége.

 

11.4 A Cloudent Kft., a Cloudent és Cloudehr szoftver üzemeltetője igazolja, hogy a Cloudent Fogászati Szoftver és Cloudehr Orvosi Szoftver rendeltetésszerű használata esetén, minden tekintetben megfelel a jelen ÁSZF készítésének napján hatályos jogszabályoknak.

 

12. HÍRLEVELEK, RENDSZERÜZENETEK

 

12.1 A Cloudent és Cloudehr weboldal üzemeltetője az orvosi praxismenedzsmenthez kapcsolódó témákban időszakosan híreket, ajánlatokat, akciókat oszt meg hírlevelezésre feliratkozott felhasználói, ügyfelei számára hírlevelek formájában, amit az ügyfél email fiókjába elektronikus formában juttat el.

 

12.2 A hírlevelek lemondását az ügyfél bármikor, feltételektől mentesen visszavonhatja a support@cloudent.hu e-mail címen jelezve.

 

13. EGYEBEK

 

13.1 A Cloudent és Cloudehr szolgáltatás igénybevétele és használata feltételezi a felhasználó részéről az internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

 

13.2 A szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Cloudent és a Cloudehr program szolgáltatáshoz való csatlakozás miatt következett be. A látogató felelőssége felmérni, hogy hogyan védheti meg a számítógépén tárolt adatait a behatolóktól. Egyedül a felhasználó felelős a Cloudent és Cloudehr online szolgáltatáshoz való kapcsolódásáért és a weboldalon történő böngészésért Az üzemeltető nem vonható felelősségre vis maior esetén. Vis maiornak kell tekinteni különösen az internetes hálózatban bekövetkezett olyan hibákat, amelyek megakadályozzák a Cloudent és Cloudehr online szolgáltatás akadálytalan működését és a weboldalon szolgáltatásainak igénybevételét, továbbá, ha a működési hibával összefüggésben az Interneten küldött és fogadott adat elveszik. A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalhoz való csatlakozás miatt következett be.

 

13.3 Abban az esetben, ha a látogató bármilyen formában megsérti a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglalt szabályokat, akkor az üzemeltető szabadon érvénytelennek nyilváníthatja a vevő megrendelését, törölheti profilját és visszautasíthatja előfizetési szándékát.

 

13.4. Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy amennyiben az Ügyfél olyan magatartást tanúsít, illetve olyan tevékenységet végez, mely a Cloudent vagy a Cloudehr weboldalának és mögöttes folyamatainak, adatkapcsolatainak működését, integritását, a Cloudent vagy Cloudehr adatbázisait, mentett adatait, egyéb alkotóelemeit vagy folyamatait veszélyezteti, vagy annak lehetőségét magában hordozza, úgy

a) Ügyfelet felszólítsa tevékenysége abbahagyására;

b) Ügyfelet a szolgáltatásból átmenetileg kizárja;

c) Ügyfelet a szolgáltatásból végleg kizárja.

Az a) és b) pontban foglaltakat a Szolgáltató együttesen is alkalmazhatja, a c) pontban foglaltakat kizárólag a b) pontban foglaltak eredménytelen alkalmazása esetén.

Szolgáltató e pont vonatkozásában ellenkező bizonyításig az Ügyfélnek tulajdonítja a magatartást minden olyan esetben, ha az incidens az Ügyfél azonosító adataival történt bejelentkezést követően létrejött adatkapcsolaton keresztül történt.

 

13.5. Szolgáltató jogosult mindazon kára, elmaradt haszna és költségei megtérítését követelni, melyet Ügyfél a 13.4. pontban írt tevékenységével idézett elő – különösen (de nem kizárólagosan) a weblapban és a programban keletkezett hibák valamint az adatbázis sérülései javításának, az adatbázisok biztonsági mentésből történő visszaállításának, valamint az esetleges vírusmentesítésnek a költségeit.

 

13.6. Szolgáltató jogosult a 13.4. pontban írtak szerint a szolgáltatásból végleg kizárt Ügyfél tárolt adatainak kiadását mindaddig megtagadni, amíg Ügyfél a 13.5. pont szerinti kárt nem rendezte, illetve a felmerült költségeket nem térítette meg.

 

13.7. A Cloudent vagy Cloudehr online praxismenedzsment szolgáltatás üzemeltetője ezúton tájékoztatja vevőit, előfizetőit, hogy adataikat a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. Adataikat harmadik félnek nem adja át, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor harmadik fél a Cloudent vagy Cloudehr weboldal alvállalkozójaként közreműködik. Az alvállalkozók a weboldal által átadott személyes adatokat a megrendelés zökkenőmentes lebonyolíthatóságán és a megrendelés bizonyíthatóságán túl semmilyen módon nem jogosultak megőrizni, felhasználni, illetve további jogi, vagy természetes személyeknek átadni. Az adatok kezelésekor a mindenkor hatályos Adatvédelmi Törvénynek, a webáruház Adatvédelmi elveinek megfelelően jár el a weboldal üzemeltetője.

 

13.8. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. A külön megrendelhető új szolgáltatásra vonatkozó, illetve a meglévő ügyfelekre terhet nem jelentő módosítások a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A meglévő ügyfelekre az általuk megkötött szerződéshez képest terhesebb feltételeket tartalmazó változás (ide nem értve a már meglévő szolgáltatások árának emelését) meglévő ügyfeleknek a következő számlázási időszak első napjával lép hatályba, feltéve, hogy a Weblapon történő közzététel a következő számlázási időszak első napját legalább 15 naptári nappal megelőzi.

 

Budapest, 2020.05.24.

FOGÁSZATI SZOFTVER

+36 1 701 6607

Segítség

  • Facebook - Grey Circle
  • YouTube - Grey Circle

Cloudent Inc. - Minden jog fenntartva 2020

+36 1 701 6607 - support@cloudent.hu - Budapest, Hungary